Top-shadow
News

Anunt de Presa

Prin prezenta SC GENERAL MEMBRANE SA cu sediul in Buzau, Soseaua Pogonele nr. 18 Buzau, va aduce la cunostinta urmatoarele:

SC GENERAL MEMBRANE SA titular al proiectului “Construire hala depozitare produse materiale de constructii”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in mun. Buzau, soseaua Pogonele, nr. 18, judetul Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Buzau din Buzau, str. Democratiei, nr. 11, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbz.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 27.11.2018.

In cazul in care nu sunt observatii justificate din partea publicului, APM Buzau va emite Decizia etapei de incadrare.

 
 
 
Bottom-shadow